Generelle regler for alle turneringer

Ved deltagelse i Lunds Tipsforening, skal man vælge et signaturnavn på højst 7 bogstaver. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at afvise et signaturnavn, såfremt der har været brugt før eller hvis det vurderes for specielt.

Er der fejl i indsendte tipsopstillinger vil en kamp blive slettet i henhold til reglementet.

Tipsforslaget skal sendes til den pågældende turneringsleder via e-mail i det specielle tips-skema der tilsendes ved indmelding i turneringen. Tipsforslaget skal være turneringslederen i hænde senest onsdag aften kl. 23.00 før kampdagen.

Hvis man er forhindret i at afgive tips i en uge, skal turneringslederen have besked senest onsdag kl. 23.00 før kampdagen ellers får man minimum i den pågældende uge, d.v.s. det mindste antal rigtige i divisionen. Hvis turneringslederen derimod får besked om, at man er forhindret i at afgive tips, inden for tidsfristen, får man reservesignatur, d.v.s. gennemsnittet i divisionen.

DER FOREFINDES ET MEGET UDSPECIFICERET REGLEMENT FOR ALLE TURNERINGERNE I LUNDS TIPSFORENING, HVOR BESTYRELSEN HAR PRØVET AT TAGE FORBEHOLD FOR ALLE TÆNKELIGE SCENARIER DER KAN FOREKOMME.

 

DETTE REGLEMENT TILSENDES ALLE MEDLEMMER AF LUNDS TIPSFORENING INDEN SÆSONSTARTEN VIA E-MAIL.

 

DER KAN SKE ÆNDRINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN I JANUAR OG DISSE ÆNDRINGER KAN TRÆDE I KRAFT I DEN IGANGVÆRENDE SÆSON. I SÅ FALD TILSENDES ET REVIDERET REGLEMENT.

 

ALLE TVIVLSTILFÆLDE AFGØRES AF BESTYRELSEN.